15 ม.ค. 2022 เวลา 03:50 • นิยาย เรื่องสั้น
ความคิดอันบรรเจิด แต่ไม่สามารถ พิมออกมาได้
แม่งคิดทุกอย่าง ตั้งแต่เริ่มจนจบเรื่อง แต่เวลาจะพิมพ์ ("แม่ง....กูว่าไม่เวิร์ค)
โฆษณา