ความคิดอันบรรเจิด แต่ไม่สามารถ พิมออกมาได้
แม่งคิดทุกอย่าง ตั้งแต่เริ่มจนจบเรื่อง แต่เวลาจะพิมพ์ ("แม่ง....กูว่าไม่เวิร์ค)
1ถูกใจ
73รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...