สิ่งที่เท่าเทียมที่สุดในโลกไม่ใช่สิทธิ์ความเป็นมนุษย์ แต่คือ "เวลา"
จงใช้มันอย่างฉลาด
  • 6
โฆษณา