หาเวลาว่างอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งในการทบทวนตัวเองที่ผ่านมาในอดีต และลองค้นหาเป้าหมายและแนวทางที่จะพัฒนาตัวเองซึ่งมองว่าตัวเราปัจจุบันเป็นอย่างไร และต้องพัฒนาสิ่งใดจึงจะเป็นคนในอย่างที่เราต้องการจะเป็น
สิ่งสำคัญต้องเรียนรู้จากคนที่สำเร็จ โดยการอ่านหนังสือของคนที่สำเร็จ หรือฟังจากคนที่เคยทำสำเร็จ
จงเรียนรู้ พัฒนาและปรับเปลี่ยนตัวเอง
ที่สำคัญต้องทบทวนติดตามพัฒนาการ ให้กำลังใจและให้รางวัลกับตัวเองในทุกๆความสำเร็จ
  • 6
โฆษณา