“กลุ่มคนที่เสียภาษีมากที่สุด ไม่ใช่คนรวย” แต่เป็นกลุ่มคนทำงาน
3
การที่รัฐบาลจะบริหารประเทศให้มีประสิทธิภาพ ย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆ จึงมีการจัดเก็บภาษีอากรจากประชาชน เพื่อนำไปเป็นรายได้ ซึ่งถ้าประเทศไหนมีระบบจัดเก็บภาษีที่ดี และเงินภาษีถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะทำให... อ่านต่อ
1
3 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...