เราคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือ เรารู้สึกว่าไม่เก่งแล้วเราทำอย่างไร ?
ถ้าเราพยายามทำอะไรแล้วรู้สึกว่ายังไม่เก่ง เราว่าไม่เป็นไรนะคะ
ความเก่งมันคือความชำนาญมันต้องใช้เวลาในการฝึกค่ะ
สู้ ๆ นะคะ
โฆษณา