ตอนที่ตกอยู่ภายใต้สภาวะวิกฤต เช่นเรือจะจม ความเห็นแก่ตัว ความมีน้ำใจ ความกลัว ความกล้าหาญก็จะปรากฎให้เห็นตอนนั้น
🌞🌚🌜🌝
465 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา