16 ม.ค. 2022 เวลา 08:05 • ความคิดเห็น
เริ่มต้นจากอย่าพูดมาก อย่าซ้ำซาก และรู้การควรไม่ควร
โฆษณา