16 ม.ค. 2022 เวลา 14:50 • ความคิดเห็น
เราว่ามีผลนะคะ อาจจะเลือกมีความรักเมื่อมั่นใจจริงๆหรือมีกำแพให้ตัวเองมากขึ้น หรือไม่ก็แทบไม่อยากมีอีกเลย
โฆษณา