เราว่ามีผลนะคะ อาจจะเลือกมีความรักเมื่อมั่นใจจริงๆหรือมีกำแพให้ตัวเองมากขึ้น หรือไม่ก็แทบไม่อยากมีอีกเลย
  • 1
โฆษณา