รู้จักค่ะ รู้ดีด้วยว่าเต็มทุกครั้งไม่เคยมีที่ว่างให้สำหรับคนเสียใจ อ้าวไม่ใช่ 🤣
  • 1
โฆษณา