อ่านเรื่อยๆทั้งวันเลยครับ
(ถ้ามีลูกค้ามาก็วางก่อน แล้วกลับมาอ่านใหม่😁)
ผมอ่านหนังสือหลายประเภท
ถ้าเล่มไหนเลือกมาอ่าน ณ เวลานั้นๆแล้ว ก็จะโฟกัสอ่านไปจนจบครับ
โฆษณา