นายบ่อน กำลังจะโดนตบหัว หรือ ต้องให้คนเล่นร่วมพลังปกป้องบ่อน หรือกระทืบบ่อนให้จมดิน
ระยะหลายวันมานี้
ข่าวบอกว่า นายบ่อนโดยโดนขมขู่จะตบหัวจากเจ้ามือ เนื่องเพราะ ไม่ให้เจ้ามือชักดาบและยกเลิกวงบ่อน แต่เจ้าของบ้ายังไม่เออออห่อหมกตกปากรับคำว่าเอางัยดี
แถมได้อ่านบทความ ว่าโน่านี่นั่น ประมานว่า บ่อนอื่นๆในหลายบ้าน ถ้าเจ้ามือพบว่า เาีายงแล้วเสียมากกว่าได้ สามารถชักดาบยกเลิกวงการเล่นได้แม้ยังไม่หมดหน้าตัก
โดยบนหลักการ ดังที่ว่า บอกเฉพาะมองมุมเฉพาะด้านที่ บริษัทประกันมีความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงจึงสามารถบอกเลิกประกันภัยได้
แต่ในมุมเมิ่อมีความเสี่ยงเปลี่ยนไปที่ทำให้ได้รับประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นกับเจ้ามือ กับไม่มีบทบอกให้สามารถจัดการได้อย่างไรในทางที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ทำประกัน จึงเหมือนสัญญาไม่เปเป็นธรรมเช่นกัน บ้านอื่นมีให้ลดเงินนำส่งได้ บ่อนบ้านนี้ไม่เคยมี
และ ทุกกรณี เจ้ามือได้คำนวนไว้รองรับหมดแล้วว่า แย่สุดๆโดยจ่าย5เด้งรอบวง กี่ร้อยรอบเงินจัฝะหใดหน้าตัก เมื่อเติมเงินเข้าเท่ารัยไปกี่ตาจึงจะได้คืน หากไม่ได้คืนหลังใส่เงินเท่าไรกี่รอบจึงควรเลิกเล่นเป็นเจ้า
ดังนั้นการกล่าวอ้างเพียงด้านเดียวจึงไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรมที่จะขอบอกได้ว่า ไม่เป็นธรรมต่อผู้ทำประกันเช่นกัน
โดยเฉพาะการกล่าวอ้างถึง ความเป็นธรรมที่ได้ผ่านการรับรองมาแล้วจากผู้มีอำนาจรัฐที่ได้มีการเสนอขออนุมัติไว้
คงเช่นกัน
เมื่อ ท่านบอกว่า การเล่นแบบนี้เป็นธรรมแล้วไซร์ ผู้เล่นในวงก็บอกได้เช่นกันว่า นายบ่อนมิสิทธิสั่งให้เล่นต่อไป
ความเป็นธรรม ด้วยการกล่าวอ้างถึง บ่อนในบ้านอื่นๆ เล่นกันแบบนี้ แล้วทำไม ไม่บอกให้หมดว่า นายบ่อนบ้านอื่นมีสิทธิใช้อำนาจแบบที่เกิดกับบ้านนี้เหมือนกัน
ว่าแต่ นายบ่อนทั่นโดนขู่จะตบหัวคะมำ จะรับมือไหวไหม
หรือ
ต้องให้ คนเล่นในบ่อน ลงมือร่สมด้วยช่วยกัน เช่น แต่ละรายเดินหน้า ตบหัวเจ้ามือทีละรายไป ให้ไม่ต้องมีเวลาลืมตาอ้าปากมาขู่ตบหัวบายบ่อน
หรือ คนเล่น ต้องเลิกเล่น กับบ่อนในบ้านไป
โฆษณา