โปรแกรม Streaming ที่ซื้อขายหุ้นออนไลน์ ในหน้าการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น เราจะเห็นมีคำสั่ง ATO แล้ว ATO คืออะไร ไว้ใช้ยังไง วันนี้จะสรุปมาให้อ่านกัน…
ATO = At the Open
ATO เป็นคำสั่งซื้อขายที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ทันทีที่ตลาดเปิดการซื้อขาย ณ ราคาเปิด ซึ่งเราจะต้องส่งคำสั่งเข้าไปก่อนที่เปิดตลาดในช่วงเช้าคือก่อนเวลาประมาณ 10.00 น. หรือก่อนตลาดเปิดช่วงบ่าย คือก่อนเวลาประมาณ 14.30 น.
ในการส่งคำสั่งซื้อขายแบบ ATO เพื่อให้ซื้อขายได้ที่ราคาเปิดนั้น ระบบะจะล็อกไม่ให้เราสามารถคีย์ราคาหุ้นได้ (เพราะราคาหุ้นนั้นเราจะได้ที่ราคาเปิด ซึ่งตอนคีย์คำสั่งซื้อขายนั้นเรายังไม่รู้ว่าราคาเปิดคือเท่าไหร่แน่) แต่จะให้เราระบุจำนวนหุ้นที่จะซื้อหรือขายเข้าไปได้เท่านั้น
การคำนวณราคาเปิดของหุ้นนั้นๆ ระบบจะนำคำสั่งซื้อและขายที่ส่งเข้ามาทั้งหมดก่อนตลาดเปิด มาคำนวณโดยใช้ราคาที่ทำให้เกิดการจับคู่ซื้อขายได้มากที่สุดมาเป็นราคาเปิดของหุ้นนั้น
โดยคำสั่งแบบ ATO นั้น จะเป็น First Priority คือจะได้รับการจับคู่ซื้อขายก่อนคำสั่งประเภทระบุราคา (Limit Price Order)
และคำสั่ง ATO เป็นคำสั่งที่มีเงื่อนไข คือหากคำสั่งเสนอซื้อขายที่เราส่งเข้าไปแบบ ATO แล้วสามารถจับคู่ได้เพียงบางส่วน ระบบการซื้อขายจะทำการยกเลิกจำนวนที่เหลือทั้งหมด
ดังนั้นการใช้คำสั่ง ATO ก็จะเหมาะกับคนที่อาจไม่ได้ซีเรียสเรื่องราคามากนัก และต้องการซื้อหรือขายหุ้นให้ได้แน่ๆ เพราะคำสั่ง ATO จะเป็น first priority ในการ match ก่อนพวกที่ส่งคำสั่งซื้อขายเข้ามาแบบกำหนดราคา ยกเว้นกรณีที่ไม่มี Bid/Offer เลย
ถ้าเราใช้ smart phone เพื่อส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นในโปรแกรม Streaming แล้วออยากจะใช้คำสั่งซื้อขาย แบบ ATO เราสารมารถเลือกได้จาก ในหน้าคำสั่งซื้อขายที่เราซื้อขายหุ้นตามปกติ ให้เรากดเลือกตรง “Limit” เราจะเห็นมี ATO ขึ้นมาให้เราเลือกได้
#หมอยุ่งอยากมีเวลา #หุ้น #ส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น #ATO #ซื้อขายหุ้น #คำสั่งซื้อขาย #AtTheOpen #โปรแกรมซื้อขายหุ้นออนไลน์
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 6
    โฆษณา