คิดเล็กคิดน้อยคือ เก็บเรื่องที่ไม่สำคัญเล็กๆมาคิด แบบมีเงินอยู่ 110 แล้วหายไป 10 บาทแบบหาคำตอบไม่ได้ ถ้าคิดเล็กคิดน้อยก็จะคิดถึงเงิน 10 บาทที่หายไปนั้นครับ
คิดมาก คือคิดเยอะกับเรื่องที่จะทำ หรือ ทำไปแล้ว คือ “คิดมากกว่าทำ” นั้นเอง อาจใช้รวมกับคำว่า “กังวล” ร่วมด้วยก็ได้ครับ
สรุปคิดเล็กคิดน้อย กับ คิดมาก มันความหมายเดียวกันครับ แต่คิดมาก มีความรุนแรงกว่า
  • 2
โฆษณา