คิดเล็กคิดน้อย ในภาษาไทย มีความหมายทั่วไปว่า
ขี้เหนียว ส่วนคิดมาก คือกังวล คิดซ้ำๆ วนไปมา
  • 3
โฆษณา