20 ม.ค. 2022 เวลา 05:50 • ความคิดเห็น
•คิดเล็ก/น้อย ยังนอนหลับได้ (สบาย)
•คิดมาก ที่ตามมา นอนหลับยาก..ยากขึ้นและจะนอนไม่หลับ
"เมื่อเป็นหนุ่ม ผมก็คิดที่จะรัก
และเมื่อแก่ ผมก็รักที่จะคิด"
~Albert Einstein
โฆษณา