มองเป็น 2 มุมนะครับ
มุมที่1
ถ้าสิ่งที่เขาพูดมา
เป็นความจริง
ก็นำไปปรับใช้ แก้ไขให้ดีให้เหมาะ
อันนี้ โดยมากมาจากความ
เป็นห่วง
ถ้าไม่เป็นความจริง
อันนี้ ก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะไม่เป็นความจริง
ส่วนมากมาจาก
ความอิจฉา หรือ กลัวเราจะนำเขาไป
มุมที่ 2
ถ้าใช้ หลักมงคล 38
มีข้อหนึ่ง คือ ทำงานไม่มีตำนิ
คือถ้าเราทำอะไรก็ตาม เข้ากับหลักนี้แล้ว ไม่มีใครตำหนิได้ คือ
1. ถูกกฎหมาย
2. ถูกประเพณี วัฒนธรรม
3. ถูกตามศีล
4.ถูกตามธรรม
รายละเอียด ลองไปหาอ่านเพิ่มดูนะครับ
ถ้าทำตามนี้ ไม่มีเหตุใดเลยที่เขาสามารถ ติ ได้
นอกจาก
ติ ตาม กิเลสตัวของเขาเอง
3 ถูกใจ
116 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา