คิดเล็กคิดน้อยน่าจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นหลังจากลงมือทำไปแล้ว แต่คิดมากคือความคิดที่เกิดจากอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นครับ
1
I Guess
  • 2
โฆษณา