20 ม.ค. 2022 เวลา 11:40 • ความคิดเห็น
คิดเล็กคิดน้อยน่าจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นหลังจากลงมือทำไปแล้ว แต่คิดมากคือความคิดที่เกิดจากอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นครับ
1
I Guess
โฆษณา