💌"คิดว่า...
..คิดมาก..คือคิดโดยรวม เรื่องอะไรในชีวิตคิดหมด คิดวนไปวนมาซ้ำแล้วซ้ำอีก ไม่อาจที่จะหยุดคิดได้...
1
..คิดเล็กคิดน้อย..คืออยู่ในคิดมาก เรื่องเล็กน้อยไม่เว้นที่จะเอามาคิดอยู่เสมอเป็นอาจิณ...
..สรุปไม่ว่าจะคิดอะไรก็อย่าลืมใช้ปัญญาที่มีเหตุผลเสมอ ความคิดอะไรที่ไม่สมควรคิด ก็ลองหัดหยุดคิดเสียบ้างนะ!!"😆
1
  • 4
โฆษณา