ประโยคที่ว่า "ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น​ ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น”
คนส่วนมาก รวมทั้งเราด้วย ก็จะเข้าใจว่า พระท่านบอกให้ปลงว่า
 
ไปไม่กลับ ก็ = ตาย... ดูเพิ่มเติม
8 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา