21 ม.ค. 2022 เวลา 00:58 • ความคิดเห็น
ไม่ว่าเค้าจะพูดถูกหรือผิด มันได้บั่นทอนความรู้สึกมั่นใจในตนเองของคุณไปแล้ว
คนที่หวังดีกับเราจริงๆ มักจะมีวิธีพูดให้กำลังใจมากกว่าดูถูกดูแคลน
ถ้าเค้ามองเห็นความเป็นไปได้ยาก รู้สึกเป็นห่วงเราจริง ควรแนะนำบางสิ่งที่อาจเกิดขึ้นให้เราเตรียมใจ เตรียมรับมือ และปล่อยให้เราเติบโต ล้มลุกคลุกคลานเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะไม่มีใครรู้ชะตากรรมล่วงหน้าจริงๆ หรอกค่ะ
ไม่แน่..คุณอาจจะทำมันสำเร็จมากกว่าที่เค้าคิด หรือที่คุณตั้งเป้าไว้ก็ได้
แต่ที่แน่ๆ ถ้าสิ่งที่เราเลือกทำ มันหล่อเลี้ยงจิตใจ ทำให้เรามีความสุข นั่นอาจเท่ากับเราประสบความสำเร็จภายในแล้ว แต่คนส่วนใหญ่มักวัดผลความสำเร็จจากแค่ภายนอก
คุณย่อมรู้แก่ใจ ไม่มีใครมาตรัสรู้กับเราด้วยค่ะ แม้จะไม่มั่นใจ แต่อยากให้ทำต่อไป ถ้ามันจะเจ็บก็ถือเป็นประสบการณ์ ไม่เห็นมีอะไรต้องกลัว
* เจ็บแล้วได้ภูมิคุ้มกัน มันมีแต่ดีกับดี *
🤟✌❤😊
โฆษณา