21 ม.ค. 2022 เวลา 12:10 • ความคิดเห็น
หากเป็นเรื่องคิดเล็กคิดน้อย หมายถึงตัวเรานั้น"คาดหวัง"กับสิ่งรอบข้างหรือเป้าหมายอย่างมาก ในแง่ของการทำให้สิ่ง ๆ นั้นดู Perfect ถูกใจ รู้สึกดี ไม่ว่าจะเป็นความมีระเบียบ ความเพรียบพร้อม ว่าจะต้องเป็นไปตามที่ตนคาดหวังทุกประการอยู่เสมอ
แต่กับเรื่องที่คิดมาก (หรือการที่เรารู้สึกพะวง กังวล) มักมีที่มาจาก"ความกลัว ความสับสน" ต่อสิ่งที่เกิดขึ้น และอิทธิพลของสังคมกับคนรอบข้างที่มีต่อตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ของการเรียน การทำงาน ความรู้สึกของคนรอบข้างที่มีต่อการแสดงออก การกระทำ หรือการตัดสินใจของตัวเรา ว่าจะส่งผลดีหรือไม่ หรือคนรอบข้างจะยอมรับ ยินดี เห็นชอบ และเชื่อมั่นในการตัดสินใจและเจตนาของเราหรือไม่
หรือแม้แต่ในช่วงที่ตัวเราขาดความเชื่อมั่น อารมณ์ไม่มั่นคง หรือเพิ่งมีประสบการณ์ มักจะเกิดความรู้สึกคิดมากอยู่บ่อยครั้ง เป็นเพราะตัวเราไม่อาจคาดเดาผลลัพธ์ที่ถูกต้องและดีในสายตาคนรอบข้างได้ครับ
โฆษณา