สำหรับหนูนะ คิดเล็กคิดน้อยคือเก็บเอาทุกเรามาคิด
แต่คิดมากคือ คิดเรื่องนั้นซ้ำไปซ้ำมาวนไปวนมาคิดไม่ตก
  • 2
โฆษณา