21 ม.ค. 2022 เวลา 18:09 • ปรัชญา
เราจะเป็นไปในสิ่งที่เราคิด เมื่อไม่มีสติอยู่กับปัจจุบัน
คิดสิ่งใดก็จะไหลไปกับสิ่งนั้น คิดสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์
มีความเศร้าหมองใจ ขุ่นเคืองใจ ไม่สบายใจ
มันก็จะพาไหลไปกับสิ่งนั้น ดำดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆ
วิบากกรรมต่างๆ ก็จะมารุมซ้ำเราหนักขึ้นไปเรื่อยๆ
เพระฉนั้นให้มีสติรู้สึกตัวอยู่เสมอ เมื่อความคิดไหลไป
ตามอารมณ์ต่างๆ ก็ให้ดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าลึกๆ
หายใจออกยาวๆ อยู่กับคำภาวนาก็ได้ อยู่กับปัจจุบัน
อย่าปล่อยให้ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆ ประสบการณ์ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นแล้วว่า ความทุกข์ ความสุข
มันเกิดขึ้นมาแล้ว ตั่งอยู่ เดี๋ยวก็ดับไป สลับกันไปมาแบบนี้ วางใจให้เป็นกลาง ไม่ยึดในความสุข ไม่ยึดในความทุกข์รักษาความดี สร้างแต่เหตุที่ดีเอาไว้
มีสติในการคิด มีสติในการพูด มีสติในการลงมือกระทำสิ่งต่างๆ สะสมความดี ไปเรื่อยๆ เมื่อถึงเวลาเหตุปัจจัยถึงพร้อม
โอกาสต่างๆ สิ่งที่ดีๆต่างๆ ก็จะให้ผล
สิ่งที่เราสร้างเหตุไว้จะดีก็ตาม ไม่ดีก็ตาม ทางกาย วาจา ใจ
จะย้อนกลับมาให้ผลเราเสมอแม้เรื่องเล็กน้อยก็ตาม
#นี่เป็นกลไกของธรรมชาติที่ตัวเรานั้นกำหนดเอง
ธรรมะโดย อมตะธรรม ประเทศไทย
โฆษณา