คิดเล็กคิดน้อย คือ อคติ
้คิดมาก คือ คิดรอบด้าน
  • 2
โฆษณา