22 ม.ค. 2022 เวลา 02:44 • ความคิดเห็น
คิดเล็กคิดน้อย คือ อคติ
้คิดมาก คือ คิดรอบด้าน
โฆษณา