22 ม.ค. 2022 เวลา 11:59 • สุขภาพ
เราจะฉีดเรื่อย ๆ ค่ะ จนกว่าโควิดจะหายไป
โฆษณา