ความพยามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ที่โอกาศ และสภาพแวดล้อม
#สามก็ก
1ถูกใจ
21รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...