ความพยามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ที่โอกาศ และสภาพแวดล้อม
#สามก็ก
1 ถูกใจ
23 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา