23 ม.ค. 2022 เวลา 09:44 • หุ้น & เศรษฐกิจ
ก่อนอื่นต้องแยกให้ออกครับว่า ความเหลื่อมล้ำ ในความหมายที่เราจะแก้นั้นคืออะไร ความจนส่วนตัว หรือความจนส่วนรวม เมื่อเราแยกได้แล้ว เราก็ลองมานั่งคิดว่าถ้าเราเป็นผู้นำ เรามีอำนาจแก้ตรงใหนได้
7
แน่นอน มันคือความจนส่วนรวม เมื่อเรารู้จุดที่เราต้องแก้เราก็พยายามทำให้ ความรวยหรือความจนส่วนรวม นั้นสามารถประคองและกระจายให้ทุกคนได้เข้าถึง อย่างเท่าเทียม เพื่อให้เขาสามารถมีชีวิตที่ง่ายขึ้น ผู้บริหารประเทศทำได้แค่นั้นจริงๆ แต่ถ้าผู้บริหารทำไม่ได้ก็ควรเปลี่ยนผู้บริหาร เพราะไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้การแก้ตัวจึงผิด
2
ส่วนความรวยความจนนั้นมันคือมายาคติ เราอย่ามองเพียงด้านไม่ดีเพียงด้านเดียว แต่เราควรมองว่ามันเป็นเครื่องมือ กระตุ้นและแข่งขันเพื่อให้ผู้คนช่วยกันคิดหาวิธีให้คนหมู่มากมีความสุข รางวัลของมันคือความร่ำรวย
1
โฆษณา