🚫 10 ประเทศที่มีบทลงโทษทางกฎหมายจราจรเข้มงวดที่สุดในยุโรป 🚫
1
Norway - นอร์เวย์ 🇳🇴
1
- นอร์เวย์เป็นประเทศที่ค่าปรับเรื่องความเร็วสูงที่สุดในยุโรป โดยเริ่มต้นที่ 711 ยูโรหรือประมาณ 26,547 บาทเป็นอย่างต่ำเมื่อขับเกินขีดจำกัดความเร็วที่ 110 กม./ชม.
- ค่าปรับเมาแล้วขับ 5,783 ยูโรหรือ 215,924 บาท โดยที่ลิมิตของแอลกอฮอล์ในเลือดต้องไม่เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
- ใช้เครื่องมือสื่อสารขณะขับขี่ยานพาหนะมีค่าปรับ 127 ยูโรหรือ 4,741 บาท
- ฝ่าสัญญาณไฟแดงมีค่าปรับ 756 ยูโรหรือ 28,227 บาท
*** ค่าปรับทั้งหมดคือค่ากำหนดขั้นต่ำ(minimum) ***
Italy - อิตาลี 🇮🇹
- อิตาลีเป็นประเทศที่ค่าปรับเรื่องความเร็วเริ่มต้นที่ 143 ยูโรหรือประมาณ 26,547 บาทเป็นอย่างต่ำเมื่อขับเกินขีดจำกัดความเร็วที่ 130 กม./ชม.
- ค่าปรับเมาแล้วขับ 1500 ยูโรหรือ 56,006 บาท โดยที่ลิมิตของแอลกอฮอล์ในเลือดต้องไม่เกิน 40 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
- ใช้เครื่องมือสื่อสารขณะขับขี่ยานพาหนะมีค่าปรับ 160 ยูโรหรือ 5,974 บาท
- ฝ่าสัญญาณไฟแดงมีค่าปรับ 200 ยูโรหรือ 7,467 บาท
นอกจากนั้นอิตาลียังถือเป็นประเทศที่มีกล้องตรวจจับความเร็วสูงที่สุดซึ่งมีถึง 8,073 ตัว
*** ค่าปรับทั้งหมดคือค่ากำหนดขั้นต่ำ(minimum) ***
United Kingdom - สหราชอาณาจักร 🇬🇧
- สหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่ค่าปรับเรื่องความเร็วเริ่มต้นที่ 95 ยูโรหรือประมาณ 3,547 บาทเป็นอย่างต่ำเมื่อขับเกินขีดจำกัดความเร็วที่ 112 กม./ชม.
- ค่าปรับเมาแล้วขับ 153 ยูโรหรือ 5,712 บาท โดยที่ลิมิตของแอลกอฮอล์ในเลือดต้องไม่เกิน 80 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
- ใช้เครื่องมือสื่อสารขณะขับขี่ยานพาหนะมีค่าปรับ 200 ยูโรหรือ 7,467 บาท
- ฝ่าสัญญาณไฟแดงมีค่าปรับ 85 ยูโรหรือ 3,173 บาท
*** ค่าปรับทั้งหมดคือค่ากำหนดขั้นต่ำ(minimum) ***
Greece - กรีซ 🇬🇷
- กรีซเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ค่าปรับเรื่องความเร็วเริ่มต้นถึง 100 ยูโรหรือประมาณ 3,733 บาทเป็นอย่างต่ำเมื่อขับเกินขีดจำกัดความเร็วที่ 130 กม./ชม.
- ค่าปรับเมาแล้วขับ 200 ยูโรหรือ 7,467 บาท โดยที่ลิมิตของแอลกอฮอล์ในเลือดต้องไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
- ใช้เครื่องมือสื่อสารขณะขับขี่ยานพาหนะมีค่าปรับ 100 ยูโรหรือ 3,733 บาท
- แต่หากฝ่าสัญญาณไฟแดงมีค่าปรับสูงถึง 700 ยูโรหรือ 26,136 บาท
*** ค่าปรับทั้งหมดคือค่ากำหนดขั้นต่ำ(minimum) ***
Netherland - เนเธอร์แลนด์ 🇳🇱
- เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ค่าปรับเรื่องความเร็วเริ่มต้นที่ 186 ยูโรหรือประมาณ 6,944 บาทเป็นอย่างต่ำเมื่อขับเกินขีดจำกัดความเร็วที่ 120 กม./ชม.
- ค่าปรับเมาแล้วขับ 300 ยูโรหรือ 11,201 บาท โดยที่ลิมิตของแอลกอฮอล์ในเลือดต้องไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
- ใช้เครื่องมือสื่อสารขณะขับขี่ยานพาหนะมีค่าปรับ 230 ยูโรหรือ 8,587 บาท (สูงที่สุดในยุโรป)
- ฝ่าสัญญาณไฟแดงมีค่าปรับ 240 ยูโรหรือ 8,961 บาท
*** ค่าปรับทั้งหมดคือค่ากำหนดขั้นต่ำ(minimum) ***
Spain - สเปน 🇪🇸
- สเปนเป็นประเทศที่ค่าปรับเรื่องความเร็วเริ่มต้นที่ 50 ยูโรหรือประมาณ 1,866 บาทเป็นอย่างต่ำเมื่อขับเกินขีดจำกัดความเร็วที่ 120 กม./ชม.
- ค่าปรับเมาแล้วขับ 500 ยูโรหรือ 18668 บาท โดยที่ลิมิตของแอลกอฮอล์ในเลือดต้องไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
- ใช้เครื่องมือสื่อสารขณะขับขี่ยานพาหนะมีค่าปรับ 200 ยูโรหรือ 7,467 บาท
- ฝ่าสัญญาณไฟแดงมีค่าปรับ 100 ยูโรหรือ 3773 บาท
*** ค่าปรับทั้งหมดคือค่ากำหนดขั้นต่ำ(minimum) ***
France - ฝรั่งเศส 🇫🇷
- ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ค่าปรับเรื่องความเร็วเริ่มต้นที่ 90 ยูโรหรือประมาณ 3,360 บาทเป็นอย่างต่ำเมื่อขับเกินขีดจำกัดความเร็วที่ 130 กม./ชม.
- ค่าปรับเมาแล้วขับ 130 ยูโรหรือ 4,853 บาท โดยที่ลิมิตของแอลกอฮอล์ในเลือดต้องไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
-ใช้เครื่องมือสื่อสารขณะขับขี่ยานพาหนะมีค่าปรับ 135 ยูโรหรือ 5,040 บาท
- ฝ่าสัญญาณไฟแดงมีค่าปรับ 90 ยูโรหรือ 3,360 บาท
*** ค่าปรับทั้งหมดคือค่ากำหนดขั้นต่ำ(minimum) ***
Slovenia - สโลเวเนีย 🇸🇮
- สโลเวเนียเป็นประเทศที่ค่าปรับเรื่องความเร็วเริ่มต้นที่ 80 ยูโรหรือประมาณ 2,987 บาทเป็นอย่างต่ำเมื่อขับเกินขีดจำกัดความเร็วที่ 130 กม./ชม.
- ค่าปรับเมาแล้วขับ 300 ยูโรหรือ 11,201 บาท โดยที่ลิมิตของแอลกอฮอล์ในเลือดต้องไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
- ใช้เครื่องมือสื่อสารขณะขับขี่ยานพาหนะมีค่าปรับ 120 ยูโรหรือ 4,480 บาท
- ฝ่าสัญญาณไฟแดงมีค่าปรับ 150 ยูโรหรือ 5,600 บาท
*** ค่าปรับทั้งหมดคือค่ากำหนดขั้นต่ำ(minimum) ***
Germany - เยอรมนี 🇩🇪
- เยอรมนีเป็นประเทศที่ค่าปรับเรื่องความเร็วเริ่มต้นที่ 70 ยูโรหรือประมาณ 2,613 บาทเป็นอย่างต่ำเมื่อขับเกินขีดจำกัดความเร็วที่ 130 กม./ชม.
- ค่าปรับเมาแล้วขับ 500 ยูโรหรือ 18,668 บาท โดยที่ลิมิตของแอลกอฮอล์ในเลือดต้องไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
- ใช้เครื่องมือสื่อสารขณะขับขี่ยานพาหนะมีค่าปรับ 40 ยูโรหรือ 1,493 บาท
- ฝ่าสัญญาณไฟแดงมีค่าปรับ 90 ยูโรหรือ 3,360 บาท
*** ค่าปรับทั้งหมดคือค่ากำหนดขั้นต่ำ(minimum) ***
Belgium - เบลเยี่ยม 🇧🇪
- เบลเยี่ยมเป็นประเทศที่ค่าปรับเรื่องความเร็วเริ่มต้นที่ 105 ยูโรหรือประมาณ 3,920 บาทเป็นอย่างต่ำเมื่อขับเกินขีดจำกัดความเร็วที่ 120 กม./ชม.
- ค่าปรับเมาแล้วขับ 179 ยูโรหรือ 6,683 บาท โดยที่ลิมิตของแอลกอฮอล์ในเลือดต้องไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
- ใช้เครื่องมือสื่อสารขณะขับขี่ยานพาหนะมีค่าปรับ 100 ยูโรหรือ 3,733 บาท
- ฝ่าสัญญาณไฟแดงมีค่าปรับ 165 ยูโรหรือ 6,160 บาท
*** ค่าปรับทั้งหมดคือค่ากำหนดขั้นต่ำ(minimum) ***
ก่อนจากกันไปแถมข้อมูลของประเทศไทยเสียหน่อยว่ามีอัตราปรับเท่าไหร่กันบ้างครับ
Thailand - ไทย 🇹🇭
1
- ประเทศไทยมีค่าปรับเรื่องความเร็วที่ 500 บาท เมื่อขับเกินขีดจำกัดความเร็วที่ 120 กม./ชม.
- ค่าปรับเมาแล้วขับ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยที่ลิมิตของแอลกอฮอล์ในเลือดต้องไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
- ใช้เครื่องมือสื่อสารขณะขับขี่ยานพาหนะมีค่าปรับ 400-1,000 บาท
- ฝ่าสัญญาณไฟแดงมีค่าปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ขอขอบคุณข้อมูลจาก: https://zutobi.com/uk/driving-guides/driving-penalties-and-fines-in-eu
840 รับชม
  Kavisara Chansirikun
  ตัดภาพมาที่ประเทศเรา55555
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   5 คำพูดที่บอกกับตัวเองแล้ว ทำให้เราไม่มีความสุข | 5M EP.1367 คำพูดนั้นเป็นเหมือนกับดาบสองคมมันทั้งสามารถสร้างความสุขผ่านคำชม รวมถึงสร้างความทุกข์ผ่านคำพูดบั่นทอนจิตใจเพียงไม่กี่คำ ซึ่งถ้าหากมันมาจากผู้อื่นนั้นเรายังคงที่จะสามารถปิดกั้นหรือไม่สนใจคำพูดเหล่านั้นได้ แต่ถ้าเกิดคำพูดเหล่านั้นมันดันมาจากตัวเราเอง เป็นเสียงที่กึกก้องอยู่ภายในใจหรือที่เรียกว่า ‘Negative Self-Talk’ จนทำให้เราไม่สามารถหาความสุขได้เลย โดยในพอดแคสต์ 5M EP. นี้ เตรียมไปพบกับ 5 คำพูดบั่นทอนจิตใจจากภายในหรือที่เรียกว่า Negative Self-Talk จนทำให้ชีวิตของเรานั้นไม่มีความสุขอยู่เลย #goodtime #5minutespodcast #missiontothemoonpodcast
   รวมฟังก์ชั่นชุดชั้นในที่คุณแม่มือใหม่ต้องรู้! สำหรับคุณแม่มือใหม่ที่กำลังหาบราสำหรับให้นมบุตร 2 in 1 ที่สามารถใช้ได้เครื่องปั้มนม และแบบที่สามารถเปิด-ปิด บริเวณเต้าในการให้นมลูกได้
   [ #สวยงามบนความน่าเบื่อ ? ] ในช่วงทศวรรษ 80 และ 90 ทีมชาติสเปนถูกนักข่าวกีฬาเมืองไทยเรียกว่า "หมูสนามจริง สิงห์สนามซ้อม"
   คนเรามักติดนิสัยคิดเอาเอง ทำอะไรก็คาดว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เราควรมองรอบด้านและมองอีกมุมหนึ่งเสมอ อยู่บ้านอย่าคิดว่าจะไม่ติดโควิด
   ดูทั้งหมด