เปลี่ยนคำว่าตนเองเป็นลูกจะเข้าใจง่ายนะผมว่า
ปรนเปรอลูกคือตามใจลูก กิน กาม เกียรติ แล้วแต่ว่ากิเลสจะพาไปไหน ปรนเปรอตนเองก็อย่างนั้นแหละ
รักลูกคือ ปกป้อง คุ้มครอง ดูแล ให้ปลอดภัยทั้งใจกาย ฝึกให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง อบรมให้เป็นคนมีคุณค่า รักตนเองก็อย่างนั้นเหมือนกัน
3 ถูกใจ
91 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา