หากปรับ mindset ตัวเองไม่ได้แล้ว ขอให้ลองหาโอกาสใหม่ให้กับตัวเอง ในโลกความเป็นจริงไม่มีคนยอมรับในสิ่งที่คนอื่นบอก เราแก้ไขใครไม่ได้
  • 1
โฆษณา