การปรนเปรอตัวเอง__การตอบสนองตัวเองโดยมีความอยากเป็นตัวนำ และใช้เหตุผลสนับสนุนความอยาก
การรักตัวเอง__การปฏิบัติต่อตัวเองโดยใช้เหตุผลเป็นแนวทางหลัก โดยยังมีความอยากมาเป็นส่วนประกอบได้
1 ถูกใจ
99 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา