‘’ วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้เราทำอะไรอยู่ ‘’
ชีวิตของเราทุกคนหาความแน่นอนอะไรไม่ได้เลย
อดีตที่ผ่านมาก็เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นแล้วว่า
สิ่งที่เราคาดหวังว่า จะให้มี จะให้เป็น ในอนาคต... ดูเพิ่มเติม
1 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา