26 ม.ค. 2022 เวลา 02:49 • การเมือง
💥การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชน คืออะไร?
วันนี้ tpchannel จะพาแฟนๆไปติดตามขั้นตอนการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ซึ่งเป็นการแสดงซึ่งสิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยตรงของประชาชน เพื่อแสดงเจตจำนงค์และความต้องการของประชาชนในแต่ละเรื่อง
วิดีโออธิบาย https://youtu.be/8UJiJQygZnQ
ข้อมูล สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://bit.ly/3rSgn4M
#เข้าชื่อเสนอกฎหมาย #tpchannel
โฆษณา