26 ม.ค. 2022 เวลา 12:46 • ความคิดเห็น
คิดว่า สำหรับเรา ตอบกว้างๆคง
ต้องการโอกาสได้เป็นผู้ให้ และโอกาสได้เป็นผู้รับ
โฆษณา