เริ่มลงมือศึกษาปฏิบัติธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธะอย่างแน่วแน่และจริงจัง เพื่อยกระดับตนเป็นอริยบุคคลก่อนตาย เพราะไม่งั้นคุณก็จะต้องได้การเกิดอยู่ร่ำไป และ ไม่ได้เกิดเป็นคนเสมอไป การเกิดทุกครั้งเป็นทุกข์ร่ำไป(กรณีของคนพุทธนะครับ)
  • 2
โฆษณา