27 ม.ค. 2022 เวลา 01:29 • ความคิดเห็น
ในความเห็นส่วนตัว การศึกษาเป็นการบ่มเพาะนิสัย ความอดทน และการเข้าร่วมสังคมครับ เนื้อหาที่เรียนมาอาจไม่มีประโยชน์ต่อเรา เพราะเราไม่ชอบ ไม่รัก ในทางกลับกัน ถ้าเราลองมาสนใจ ตั้งคำถามสิ่งที่เราเรียนอยู่ และดูว่าเราจะเอาสิ่งที่เราเรียนนี้ไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ยกตัวอย่างวิชาภาษาไทย มีหลายคนบอกว่ายาก ไม่อยากเรียน แต่รู้ไหม ภาษาไทยเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกถึงว่า ประเทศไทยมีอารยธรรมมานานแล้ว ขนบธรรมเนียมประเพณีสามารถถ่ายทอดมาถึงเราได้ ด้วยจิตและวิญญาณผู้วางรากฐาน ถามว่าถ้าเราใช้ภาษาอื่นมาถ่ายทอด คนไทยคงไม่รู้จักคำว่า”เกรงใจ” เป็นต้น
โฆษณา