ความคิดส่วนตัวนะครับ ปัญหาการศึกษาแบบนี้มันเป็นที่ระบบตั้งต้นครับ เป็นการศึกษาแบบเก่าที่ไม่ได้มีการพัฒนาเพิ่มเติม บวกกับค่าทุนนิยมของประเทศที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้น และความคิดของคนรุ่นเก่าที่ถูกปลูกฝังกันมาตั้งแต่อดีตทำให้ระบบแบบนี้ยังคงอยู่ต่อได้ เศรษฐกิจของประเทศทำให้เราจำเป็นต้องทำแบบนี้ครับ เพราะการทำงานรับจ้างทั่วไปการจะได้เงินมาสักบาทนึง ก็ล้วนแต่ต้องทำงานใช้แรงซะส่วนใหญ่ และมีการแบ่งชนชั้นระหว่างอาชีพ จึงเป็นเหตุให้ผู้ใหญ่หลาย ๆ คนชอบบอกให้เราเรียนสูงขึ้น เพื่อที่จะได้มีชีวิตที่ดี แต่ความจริงเราสามารถเลือกได้ ทุกอาชีพทุกอย่างล้วนมีปัจจัยที่ทำให้หลาย ๆ คนเลือกที่จะปฏิเสธมัน และเลือกสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเอง ทั้งนี้หากเราสามารถใช้สิ่งที่เรามี ถนัด ชอบ เป็น และสามารถใช้ได้อย่างอิสระ ความคิดที่จะมีเงินมากมายก็ไม่ได้เป็นแค่ความคิด ความฝันอีกต่อไป
231 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา