27 ม.ค. 2022 เวลา 22:15 • ความคิดเห็น
ประเทศไทยมีชั่วโมงการศึกษามากที่สุดในโลก ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะปัจจุบันกว่าจะเริ่มต้นจากชั้นอนุบาลจนจบ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ก็ใช้เวลา ประมาณ 14 ปีเพื่อเรียนวิชาพื้นฐานของสาขาวิชาที่พวกนักเรียนต้องการเรียนเฉพาะทางในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยก็มีทั้งเปิดทั้งปิด ถ้าต้องการเรียนแบบสบายไม่ซีเรียสแล้วเอามาทบทวนทีหลัง หลังจากเรียนในชั้นหรือ อ่านเอง ก็เรียนมหาวิทยาลัยเปิด แต่ถ้าต้องการความเข้มข้นของวิชาการ ก็ต้องเรียนมหาวิทยาลัยปิด ผมคิดว่า การศึกษาของไทย ตอบโจทย์แล้วล่ะครับ!
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้ประดิษฐ์ ลายสือไทย
โฆษณา