เป็นผู้ให้มันจะอิ่มเอมใจกว่า ถ้าเราให้แบบไม่หวังสิ่งใดตอบแทน แต่บางครั้งเราต้องยอมเป็นผู้รับบ้างเพื่อให้ผู้ให้มีความสุข เช่น รับความรัก รับการดูแลจากลูกหลาน ถึงแม้บางทีเราอาจจะไม่อยากให้ลูกหลานลำบาก แต่รับไว้เถอะครับ พวกเขาเหล่านั้นก็จะมีความสุขเหมือนกัน 🥰
  • 1
โฆษณา