28 ม.ค. 2022 เวลา 17:07 • ความคิดเห็น
ถ้าทำแล้วไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น ก็ไม่ผิดแน่นอนครับ
ถ้าทำแล้วชีวิตดีขึ้นก็ทำเถิดครับ แต่ถ้าทำอย่างอื่นแล้วดีกว่าก็ไปทำอย่างอื่นครับ
ชีวิตก็มีแค่นี้แหละครับ
โฆษณา