30 ม.ค. 2022 เวลา 03:04 • หุ้น & เศรษฐกิจ
พื้นฐานด้านการลงทุนกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ สิ่งที่จำเป็นมากที่สุดคือ ความรู้ครับ
ตั้งแต่ในวิธีการขั้นตอน การนำเงินเข้า ออก หาข้อมูลจากกลุ่มหลักทรัพย์ที่สนใจ การหาข่าวจากแหล่งที่เชื่อถือได้ การอ่านค่าดัชนีกราฟ ผลตัวเลขสรุป
2
เหมือนจะมี Demo program ให้ลองศึกษาแทนการใช้เงินจริงๆอยู่นะครับ
ผมเอง ในการลงทุนบางจังหวะกับหุ้นบางตัวนั้นยังขาดความรู้ข้อมูลไปพอสมควร ทำให้บางครั้งได้เงิน บางครั้งเสียเงิน ดูๆแล้วไม่แตกต่างกับการเล่นพนันซักเท่าไร ซึ่งไม่ใช่ลักษณะนิสัยที่ดีของนักลงทุนเลยครับ
😊💖🎆🔝
โฆษณา