เคยอยู่ เคยกิน เคยทุกข์ เคยสุข ร่วมกันมา ช่วงเวลาหนึ่งจะคิดถึงพวกเขาเหล่านั้น ในเวลาที่เราอาจจะมีชีวิตดีขึ้น หรือแย่ลง ทุกอย่างเป็นเรื่องของอารมณ์ แต่ส่วนใหญ่จะคิดถึงคนที่เคยทำดีกับเรา
  • 1
โฆษณา