#เอารัก ฝากโลกลอยลมไว้.สิ้นใจ
รักปักตรึง..ถึงภพหน้า❤️
3
โฆษณา