ไม่เหมือนกัน​ คิดเล็กคิดน้อยทำให้เสียงานใหญ่ได้เสียเวลา
คิดมากเอาเรื่องเล็กน้อยมาคิดมากครับ
โฆษณา