1 ก.พ. 2022 เวลา 14:17 • ความคิดเห็น
ไม่ตอบโต้ แต่ตอบความจริง ส่วนใครจะเชื่อหรือไม่ แล้วแต่วิจารณญาณค่ะ
โฆษณา