1 ก.พ. 2022 เวลา 18:43 • ธุรกิจ
ขายตรง ที่สมาชิกจะพยายามบอกเสมอว่า เค้าไม่ใช่ขายตรง มีความรักและเทิดทูนองค์กรสูงมาก สูงอย่างที่สุด
โฆษณา