ทางสายกลางมังคะ
ความรวยกระจุก จนกระจาย ที่นับวันแต่จะมีช่องว่างห่างไกลมากขึ้นๆ เราไม่คิดว่าสภาวะนี้จะยั่งยืนนะคะ
คนไทยเกือบร้อยละร้อย จะทนให้คนรวยมหาศาลเพียงไม่เท่าไร อยู่อย่างสุขสบายราวกับบนสวรรค์ ขณะที่คนส่วนใหญ่ทุกข์ราวอยู่ในนรก เป็นไปไม่ได้หรอกค่ะ
ในที่สุดแล้ว..เราหวังนะคะ ว่าคนไทยส่วนใหญ่จะตาสว่าง หาทางลดช่องว่างของฐานะและชนชั้นเองตามธรรมชาติ
โฆษณา