พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ ไม่เชื่อ แม้แต่พระองค์เอง ทุกอย่างต้องพิสูจน์รู้
คนที่แสวงหาความเชื่อใจ คือคนที่ปราศจากความน่าเชื่อถือที่สุดแล้ว
  • 1
โฆษณา