2 ก.พ. 2022 เวลา 05:25 • ความคิดเห็น
พระท่านว่า
เขาว่าเราจริงก็ปล่อยเค้า เพราะเรื่องมันจริง
เขาว่าเราไม่จริงก็ปล่อยเค้า เพราะเรื่องมันไม่จริง
โฆษณา