ซื่อสัตย์ จริงใจ ปรารถนาดีต่อผู้อื่นอย่างเสมอต้นเสมอปลาย แล้วความน่าเชื่อถือจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านและผู้ปฏิบัติดี
  • 2
โฆษณา